علائم غلبه‌ی هرکدام از طبائع:

علائم غلبه‌ی هرکدام از طبائع:

👈علائم غلبه دم
♦️سرخی صورت هنگام بیماری
♦️خارش بدن
♦️جوش زدن بدن
♦️خواب آلودگی مداوم
♦️سنگینی بدن
♦️توهم راه رفتن حشره روی بدن

👈علائم غلبه صفراء
🔸زردی صورت
🔸عصبانیت
🔸تشنگی
🔸نوشیدن زیاد آب
🔸اسهال صفراوی
🔸تاسی سر
🔸انرژی زیاد

👈علائم غلبه سوداء
▪️یبوست
▪️تیرگی بدن
▪️فزع و ترس
▪️وسواس
▪️خیال‌بافی
▪️تفکرزیاد
▪️دقت بیش ازحد

👈علائم غلبه بلغم
🔹گرم نشدن به راحتی دست و پا
🔹تحلیل نیرو
🔹سنگینی گوش
🔹ضعف بینایی
🔹کندی در هضم غذا
🔹بی‌خوابی در شب و خواب در روز
🔹زیاد شدن نزولات بدن