مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به اینکه اطلس اقتصادی استان در دست تدوین است، گفت: ظرفیت های اقتصادی خوزستان با این اطلس به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی معرفی می شود.


امید احمدی روز سه شنبه در نشستی خبری بیان کرد: ظرفیت های اقتصادی در هر منطقه خوزستان با سه زبان در دست تدوین است که با راه اندازی این اطلس شرایط برای جذب سرمایه گذاران بسیار هموار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه وزارتخانه ۳۵ اختیار را به استان داده است، اظهار داشت: با واگذاری این اختیارات بسیاری از مسائل و مشکلات بدون نامه نگاری به مرکز قابل حل شدن است.

تقویت نظارت بر بانک ها و بیمه ها
احمدی ادامه داد: نظارت و پایش بانک ها و بیمه ها از سوی این اداره کل قوت گرفته و این در حالیست که قبلا این اقدام انجام نمی گرفت، کارگروهی ایجاد شده تا این بازرسی ها را انجام دهد.

پرداخت تسهیلات از ۴۸ درصد منابع بانکی خوزستان

احمدی با اشاره به اینکه بانک های خوزستان تنها از ۴۸ درصد منابع خود برای پرداخت تسهیلات استفاده می کنند، تصریح کرد: در این شاخص خوزستان رتبه ۲۱ کشور را دارد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه میزان سپرده بانک های استان ۲۲ هزار میلیارد ریال است، اظهار داشت: گزارش محرمانه سه ماهه بانک های استان به استانداری خوزستان ارسال شده تا استاندار در جریان ریز عملکرد بانکها قرار گیرد.

وی افزود: ضریب نفوذ بیمه ها در استان در سطح کشور ۱۴ است، برخی بیمه ها محل استقرار آن ها در استان است اما کار خود را در خارج از استان انجام‌ می دهند.

مرجع / ایرنا