رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:.

ایران برای افزایش حجم ترانزیت تا ۲۰ میلیون تن کالا در سال، همکاری های ترانزیتی دوجانبه و چند جانبه را هدف گذاری کرده است.

با تجاری‌سازی کریدور‌ها و مسیر‌های ترانزیتی در منطقه ما پیوند‌های حمل‌ونقلی میان کشور‌های محصور در خشکی آسیای مرکزی با پایه جنوبی به‌ویژه از طریق بندر چابهار تسهیل می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه‌گذاری کشور‌های حاضر در پروژه‌های زیرساختی در چارچوب شیوه‌های مشارکت خصوصی نظیر مدل‌های BOT و BLT آمادگی دارد.