سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش:


با پیگیری وزیر آموزش‌ و پرورش و موافقت سازمان اداری و استخدامی، زمینه اجرای قانون سرباز قهرمان و موضوع استخدام مشمولان و قهرمانان به‌عنوان معلم تربیت‌بدنی فراهم می‌شود.