وزیر کشور در مهران گفت: امکان تخلیه زائران توسط عراق با این سرعتی که از سوی ایران انجام می شود وجود ندارد.


به گزارش ایلنا، احمد وحیدی در مرز مهران گفت: عراق ظرفیت اینکه با سرعت مسافران ما را که به مرز رسیده‌اند آنها را به داخل کشورش منتقل کند.

وی افزود: به علت نگرانی حفظ سلامت مردم عبور از مرز متوقف شده است.

وزیر کشور اظهار داشت:زمانی که عبور و مرور در عراق به درستی انجام شود، بازگشایی مرزها اعلام خواهد شد.