بیمارستان لاپاز مادرید اعلام کرد دختر یک ساله‌ اسپانیایی اولین دریافت‌کننده پیوند روده در دنیا است. این عمل موفقیت آمیز بود و روده از اهداکننده‌ای که بر اثر نارسایی قلبی درگذشته به این دختر پیوند زده شده است.

بیمارستان لاپاز مادرید اعلام کرد دختر یک ساله‌ اسپانیایی اولین دریافت‌کننده پیوند روده در دنیا است. این عمل موفقیت آمیز بود و روده از اهداکننده‌ای که بر اثر نارسایی قلبی درگذشته به این دختر پیوند زده شده است.