رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: حساب‌های تجاری و شخصی تفکیک می‌شود.

افرادی که حساب تجاری دارند از مزایای ویژه بانک مرکزی مثل آستانه نقل و انتقال در روز یا نقل و انتقال ساتنا بدون مستندات بهره‌مند خواهند شد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی از کاربران این تفکیک است. مثلا اگر فردی صورت حساب ارائه دهد و ورودی به حسابش بیش از صورت حساب باشد، یعنی بخشی از صورتحساب ها ارائه نشده است.

این تفکیک مبنای وصول مالیات نخواهد بود و هدف آن است که توضیح دادم. فردی ممکن است از حساب شخصی خود و دیگران استفاده تجاری کند. اگر کسی این کار را کند ما باید تشخیص دهیم. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیش بینی کردند که اگر واریز به یک حساب بیش از ١٠٠بار در ماه باشد، حساب تجاری خواهد بود. این عدد حاصل مطالعات شبیه‌سازی است.

شرط دوم آن است که مجموع واریز به حسابها از حداقلی باید بیشتر باشد که ٣۵میلیون تومان رقم تعیینی است. این طور نیست که هر کسی تراکنش بالای ٣۵میلیون تومان در ماه داشته باشد، مشمول مالیات شود. این معیار تنها برای شناسایی حساب است و ممکن است آستانه‌ها به زودی تغییر کند.

برخی ممکن است تراکنش‌ها را تنظیم کنند که مشمول این قانون نشوند که این اتفاق نخواهد افتاد و ما رفتارها را شناسایی خواهیم کرد./ اقتصاد آنلاین