نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران هر دو بار پیشنهادات سازنده ای جهت احیای برجام ارائه کرده است و اکنون توپ در زمین طرف مقابل و آمریکاست که باید تصمیم بگیرند می خواهند توافق نهایی شود یا نه.ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جواب ایران درباره مذاکرات هسته ای، اظهار داشت: ایران همواره قصد دارد مذاکرات به سرانجام برسد و هر باری پیشنهادات سازنده ای را به طرف مقابل ارائه داده است اما مهم ترین خواسته ایران از طرف مقابل انتفاع اقتصادی است که هیچگاه از آن کوتاه نخواهد آمد همچنین طرف آمریکایی باید تضمین محکمی دهد که دیگر اتفاقی مشابه دوران ترامپ رقم نمی خورد.

وی افزود: نکته بعدی که باید حل و فصل شود بحث پادمانی است باید تمام ادعاهایی خلاف واقع درباره مسئله هسته ای ایران بسته شود و باید قید شود هر زمانی طرف مقابل حق ندارد از آن سوءاستفاده کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ایران هر دو بار پیشنهادات سازنده ای جهت احیای برجام ارائه کرده است و اکنون توپ در زمین طرف مقابل و آمریکاست که باید تصمیم بگیرند می خواهند توافق نهایی شود یا نه و همچنین توافق یا پیشنهاد سازنده از نظر ایران انتفاع اقتصادی و بهره بردن از توافق است.

عزیزی تصریح کرد: آمریکایی ها دست از زیاده خواهی هایی که دارند بردارند زیرا ایران هرگز به طرف مقابل باج نمی دهد و مجددا تاکید می کنم هدف از توافق انتفاع اقتصادی ایران باید باشد وگرنه در توافقی که خواسته های ایران تامین نشود آن توافق مورد قبول ایران نیست.