مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص پیش‌بینی وضعیت بارندگی در پاییز توضیحی ارائه داد.محمد سبزه‌زاری در خصوص وضعیت بارندگی در پاییز اظهار کرد: مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد وضعیت بارندگی در مهرماه نرمال و در آبان‌ماه زیر نرمال خواهد بود البته حتی اگر وضعیت بارندگی در مهرماه نرمال باشد بارندگی چندانی در این ماه نداریم زیرا تنها در سال‌های پربارش در مهرماه بارندگی وجود دارد.

وی افزود: وضعیت بارندگی در آذرماه در استان خوزستان نرمال تا کمی بالاتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با این وجود با توجه به اینکه شرایط آبی خوبی نداریم و سدهای کرخه و دز خالی هستند حتی اگر بارندگی نرمالی رخ دهد، سدها پر نمی‌شوند. میزان بارش پیش‌بینی شده در آبان‌ماه نیز نسبت به درازمدت همچنان امیدوارکننده نیست و تنها بارش در آذرماه نرمال تا کمی بالاتر از نرمال خواهد بود.