فلج خواب که عوام به آن بختک می‌گویند

فلج خواب که عوام به آن بختک می‌گویند زمانی اتفاق می‌افتد که در حالی که از خواب بیدار می شوید یا به خواب می روید نمی توانید حرکت کنید یا صحبت کنید؛ این پدیده می تواند ترسناک باشد اما بی ضرر است و بیشتر مردم فقط یک یا دو بار در زندگی خود آن را تجربه می‌کنند.

در هنگام فلج خواب فرد بیدار است اما نمی تواند حرکت کند و یا صحبت کند و این حالت توام با رویاهای وحشتناک است و می‌تواند برای چند دقیقه به طول بیانجامد./خبرآنلاین