مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: براساس مصوبه جدید جریمه کالا‌های قاچاق افزایش پیدا کرده است.برخورد جدی باشوتی ها در خوزستاننعمت الله بیرانوندی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حمل کالا‌های قاچاق خودرو‌های شوتی می‌باشد، افزود: براساس قانون هر گونه تغییر درارکان خودرو از جمله شاسی، صندلی برای حمل کالای قاچاق ممنوع می‌باشد و […]مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: براساس مصوبه جدید جریمه کالا‌های قاچاق افزایش پیدا کرده است.برخورد جدی باشوتی ها در خوزستان
نعمت الله بیرانوندی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حمل کالا‌های قاچاق خودرو‌های شوتی می‌باشد، افزود: براساس قانون هر گونه تغییر درارکان خودرو از جمله شاسی، صندلی برای حمل کالای قاچاق ممنوع می‌باشد و در نوبت اول صاحب خودرو ضمن تعهد برای برگردان به حالت اول بین ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان جریمه می‌شود.

وی ادامه داد: در نوبت دوم ولو حمل نکردن کالای قاچاق خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد.