📌رحیمی: عرضه یارانه بنزین به کارت‌های ملی صرفا یک پیشنهاد است عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس: 🔹هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در مجلس و دولت وجود ندارد. 🔹موضوع عرضه یارانه بنزین به کارت های ملی صرفا یک پیشنهاد است که هیچ بررسی و تصمیم گیری نشده است.