دستگاه پالایش شربت نیشکر متخصصان نیشکر بومی‌سازی شده است و نقش مهمی در پالایش شربت نیشکر کارخانه شکر دارد.


مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر گفت: این دستگاه که تکنولوژی آن در انحصار کشور‌های اروپایی بود، از سوی متخصصان نیشکر بومی‌سازی شده و نقش مهمی در پالایش شربت نیشکر کارخانه شکر دارد.

عبدعلی ناصری می گوید: بومی‌سازی دستگاه پالایش سیروپ در سال تولید دانش‌بنیان، گامی مهم در افزایش بهره‌وری صنعت نیشکر و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است.

به گفته او این دستگاه کیفیت شربت نیشکر حاصل از آسیاب کارخانه شکر را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد.

مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچک خان گفت: کاهش کدورت شربت نیشکر و بهبود عملکرد فرایند طباخی و تولید از ویژگی‌های این دستگاه است.

سید حسن موسوی می گوید:کلیه قطعات دستگاه پالایش از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ساخته و راه‌اندازی شده است و استفاده از ظرفیت‌های داخلی علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، هزینه تمام شده این دستگاه را کاهش می‌دهد.

مرجع / باشگاه خبرنگاران