گوران پس از سقوط شیلر ۲ زن را گروگان گرفت و می‌خواسته از آنان هم سوءاستفاده کند

چند روز پس از مرگ هولناک شیلر رسولی، زنی که برای فرار از دست مردی که نیت سوئی داشت خودش را از پنجره خانه بیرون انداخته بود، جزئیات تازه‌ای از این حادثه هولناک افشا شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کردستان:

گوران پس از سقوط شیلر رسولی، برای فرار از محل حادثه اقدام به گروگان‌ گرفتن ۲خانم و تیراندازی به سمت مأموران پلیس کرده بود.

مرد متجاوز پس از آنکه شیلر رسولی خودش را از پنجره به پایین پرت کرده بود، حین فرار از پشت‌بام به منزل همسایه دیگر رفته و ۲خانم دیگر را نیز به گروگان گرفته بود و خواسته از آنان نیز سوءاستفاده کند. /همشهری