ساعدی فر، مالک برند مجید:

پیراهنی که برای جام جهانی طراحی کردیم نسبت به قبل بسیار متفاوت است.

یوز از پیراهن تیم ملی برای جام جهانی حذف شده ولی نمادی از پوستِ یوز بر روی لباس طراحی شده است.

هفته گذشته با کی‌روش دیدار داشتم که از البسه جدید تیم ملی و طرح آن ابراز رضایت کرد و قرار بر این شد تا از این لباس رونمایی شود اما این امر انجام نشد.

پیراهن تیم ملی از سوی وزارت ارشاد هم مورد تأیید قرار گرفته و ۳۰ مهرماه رونمایی می‌شود.

اختلاف سلیقه و کشمکش در طرح لباس بسیار زیاد بود اما در نهایت به جمع بندی رسیدیم.