به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی، «ایران از حدود ۲۰ سال پیش وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده‌است و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می‌کنیم

خشکسالی کنونی قاره اروپا اگرچه گفته می‌شود در مدت ۵۰۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و ۴۷ درصد از قاره سبز را فراگرفته‌ است اما با نگاهی به این معضل پیشرونده در قاره‌های آمریکا، آفریقا و آسیا، می‌توان گفت که خشکسالی در سایر نقاط جهان از جمله ایران نیز با سرعت زیادی پیشروی کرده است.

چنانکه در تصویر بالا پیدا است، وضعیت در بهمن ۱۳۹۷ که در آن بارندگی بیش از میانگین بلندمدت بوده، حکایت از ترسالی یک ماهه دارد. اما اگر این دوره را یک ساله بهمن ۹۶ تا بهمن ۹۷ در نظر بگیریم، اوضاع کمی فرق می‌کند. در یک دوره سه ساله وسعت خشکسالی بیشتر هم می‌شود و بخش‌های وسیعی از ایران را در برمی‌گیرد و عاقبت در یک دوره ۱۰ ساله بیشتر، به جز نقاطی پراکنده در شمال و غرب، بیشترین مناطق کشور گرفتار درجات مختلف خشکسالی نشان داده می‌شود.