استاندار خوزستان با اشاره به اختصاص سه میلیارد مترمکعب آب در سال آبی گذشته (مهرماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱) به بخش کشاورزی این استان گفت: با وجود تمام سختی ها خوزستان از تنش آبی تابستانه سد و رودخانه کرخه عبور کرد. صادق خلیلیان در نشست سازگاری با کم آبی بیان کرد: با همکاری فرمانداران، […]

استاندار خوزستان با اشاره به اختصاص سه میلیارد مترمکعب آب در سال آبی گذشته (مهرماه ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱) به بخش کشاورزی این استان گفت: با وجود تمام سختی ها خوزستان از تنش آبی تابستانه سد و رودخانه کرخه عبور کرد.

صادق خلیلیان در نشست سازگاری با کم آبی بیان کرد: با همکاری فرمانداران، ائمه جمعه و تشکل‌های کشاورزی موفق شدیم ضمن توزیع مناسب آب در بین کشاورزان و مدیریت آب از تنش تابستانه حوزه کرخه عبور کنیم.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری نیز می‌توانیم با مدیریت و همدلی این فصل کشت را به خوبی پشت سر بگذاریم .