یک کارشناس باستان‌شناسی می‌گوید: قدمت تاریخی چند هزار ساله خوزستان و وجود محوطه‌های تاریخی متعدد باعث شده تا این استان همیشه از مناطق مهم و جذاب برای غارتگران و حفاری‌های غیرمجاز باشد.

یک کارشناس باستان‌شناسی می‌گوید: قدمت تاریخی چند هزار ساله خوزستان و وجود محوطه‌های تاریخی متعدد باعث شده تا این استان همیشه از مناطق مهم و جذاب برای غارتگران و حفاری‌های غیرمجاز باشد.


حراست از آثار تاریخی و حفاظت از آنها به عزم همگانی و مشارکت مردمی نیاز دارد.
نقش مردم در نگهداری، مرمت و حفاظت از محوطه‌های باستانی همیشه تاثیرگذار بوده و هست و همه افراد جامعه باید به بهترین شیوه ممکن در حفظ آثار تاریخی تلاش کنند و میراث گذشتگان را برای آیندگان نیز بگذارند.
با تاکید بر دستگیری و برخورد با غارتگران میراث فرهنگی افزود: در برخورد با این معضل متولیان امر باید با تمام قدرت پای کار باشند و برخورد قاطع با غارتگران مواریث داشته باشند.