آب لیمو هم یکی از اعجاز برانگیزترین درمان های این درد است.

آب لیمو هم یکی از اعجاز برانگیزترین درمان های این درد است؛ بنابراین باید این دستورالعمل ها را به کار ببرید تا به زودی از شر درد زانو خلاص شوید.

ابتدا یک لیمو را دو نیم کنید.
سپس آبش را بگیرید.

بعد آبش را رقیق کنید.
لازم است از آب گرم استفاده کنید.

در نهایت این آب را صبح ناشتا بنوشید.
این کار را به طور روزانه و تا زمانی که درد از بین برود تکرار کنید.