میخواستم روی خودم اسید بپاشم، اما اشتباهی روی این دختر هم پاشیده شد!

دختری جوان از یک باشگاه ورزشی خارج شده و درحالی‌که منتظر ماشین بود، جوان موتورسواری به او نزدیک شد و روی وی اسید پاشید و فرار کرد.

دقایقی بعد از این حادثه خبر رسید فردی دچار سوختگی به‌خاطر اسید شده است که با دستگیری این فرد معلوم شد که وی همان موتور سوار اسیدپاش است.

جوان اسیدپاش مدعی شده: من اصلا این دختر را نمی‌شناختم. قصدم آسیب رساندن به‌خودم بود که از شانس بد دختر جوان، به روی او هم اسیدپاشیده و مصدوم شد. فکر می‌کنم لحظه‌ای که روی موتور بودم و می‌خواستم به روی خودم اسید بپاشم همزمان از کنار دختر جوان رد شدم و همین باعث شد که بخشی از اسید هم به روی او پاشیده شود.