ساخت ۱۲ هزار واحد مسکن ملی در خوزستان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در این طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و ۲ هزار واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان ساخته می‌شود.داریوش حسینی افزود: در حال حاضر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان در بعضی از […]


ساخت ۱۲ هزار واحد مسکن ملی در خوزستان مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در این طرح ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن و ۲ هزار واحد مسکونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام در استان ساخته می‌شود.
داریوش حسینی افزود: در حال حاضر برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان در بعضی از شهر‌ها در حال شناسایی زمین هستیم. در شهر‌هایی که زمین دولتی در آنجا وجود ندارد، با فرمانداران شهرستان‌ها هماهنگی لازم انجام شده است که زمین‌هایی را برای این طرح اختصاص دهیم و خریداری کنیم.
او ادامه داد: روند تعیین تکلیف متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در خوزستان ۹۴ درصد پیشرفت داشته است.