رییس اداره شیلات شادگان گفت: سه نفر از صیادان شادگان که همگی از یک خانواده بودند، به دلایل نامعلومی در دریا و صیدگاه بوسیف این شهرستان جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از شادگان، سلمان امیری رییس اداره شیلات شادگان اظهار کرد: سه نفر از صیادان شادگان که همگی از یک خانواده بودند، به دلایل نامعلومی در دریا و صیدگاه بوسیف این شهرستان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: پیکر یکی از این افراد شب وقوع حادثه(شب شنبه گذشته) در تور قایق ماهیگیری پیدا و توسط صیادان محلی تحویل دریابانی شد.

رییس اداره شیلات شادگان گفت: پیکر دو برادر دیگر نیز امروز دوشنبه پیدا و پس از خارج کردن از آب تحویل مقام قضایی شد.

وی ادامه داد: دلیل وقوع این حادثه توسط مراجع مربوطه در حال بررسی است.