گزارش خوزستان خبر به نقل از استانداری خوزستان.

در این پیام هشدار آمده است که بر اثر جریانات جنوبی و انتقال رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اوایل وقت شنبه هفته آینده تا پیش از ظهر سه شنبه در همان هفته احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق ساحلی، جنوبی، غربی و مرکزی و کاهش دید افقی وجود دارد.

بر همین اساس از فرمانداران و مدیران دستگاه های ذیربط خواسته شده تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی انجام شود.