مهم‌ترین نظریه تجزیه ایران کار یک مورخ یهودی انگلیسی است؛ کسی که پدر نقشه‌های تجزیه ایران است و نامش «برنارد لوئیس» است.

مهم‌ترین نظریه تجزیه ایران کار یک مورخ یهودی انگلیسی است؛ کسی که پدر نقشه‌های تجزیه ایران است و نامش «برنارد لوئیس» است.

فلسفه طرح «برنارد لوئیس» این است: «کشورهای اسلامی تهدیدی برای جهان غرب هستند و باید این کشورها تجزیه شوند تا یک‌بار برای همیشه قدرت اسلام خنثی شود.»

طبق طرح لوئیس ایران به ۶ تکه تقسیم می‌شود. در واقع بخش‌هایی از ایران به کشورهای همسایه می‌پیوندد و اقوام بلوچ و عرب و ترک و کرد از ایران جدا می‌شوند.

مشهور است که او گفته بود تنها راه رویارویی با ایران نابود ساختن آن است و باید ایران را به قطعات قومی گوناگون بشکنند و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند.

البته او این آرزو را در سال ۲۰۱۸ و در حالی که ۱۰۲ ساله بود با خود به گور برد.