زن جوان اماراتی که یک سال از ادواج او می گذرد، ادعای عجیب و شوکه کننده ای در دادگاه کرد.


زن جوان اماراتی که یک سال از ادواج او می گذرد، ادعای عجیب و شوکه کننده ای در دادگاه کرد.
زن جوان اماراتی که هنوز نام او منتشر نشده است، چیزی به مدت یکسال است که ازدواج کرده است و اخیرا تصمیم گرفت که از او جدا شود! آنها طولی نکشید که در دادگاه حضور یافتند و بعد از اینکه قاضی علت را پرسید، زن جوان دلیل را گفت! او در دادگاه این گونه گفت:” او هرگز به سر من داد نزده و به من بیش از حد عشق می ورزد! او حتی در کارهای خانه نیز به من کمک می کند! من آرزوی یک مشاجره و جر و بحث را دارم و به نظر نمی رسد که چنین چیزی اتفاق بیافتد.”

واقعا شوکه کننده می باشد! زن جوان قصد دارد که به دلیل عشق ورزیدن بیش از حد همسرش از او طلاق بگیرد!! چنین چیزی واقعا محال می باشد! شوهر این خانم جوان نیز در دادگاه گفت که نهایت سعی خود را برای آنکه بتواند همسر کامل باشد، کرده است و متاسفانه از قرار معلوم گویی این میزان زیاد بوده است و او قصد دارد طلاق بگیرد!

او همچنین ادعا کرد که برای خوشحال کردن همسرش کارهای زیادی کرده است و یکی از آنها هم این بود که وقتی زن جوان از وزن زیاد او شکایت کرد، فورا تصمیم به رژیم غذایی جدید به همراه ورزش بسیار سفت و سخت کرد! با این حال در حال حاضر دادگاه پرونده را به تعویق انداخته است تا فرصتی برای آشتی این زوج فراهم کرده باشد.