اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی: غنی سازی در آبشار سوم سانتریفیوژهای جدید نطنز را تایید می‌کنم البته این گزارش‌ها محرمانه است و آژانس باید ملاحظات محرمانگی را رعایت کند، البته هر مرتبه این گزارش‌های محرمانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از آنجایی که ایران عضو رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به معاهدات متعهد […]

اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:

غنی سازی در آبشار سوم سانتریفیوژهای جدید نطنز را تایید می‌کنم البته این گزارش‌ها محرمانه است و آژانس باید ملاحظات محرمانگی را رعایت کند، البته هر مرتبه این گزارش‌های محرمانه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

از آنجایی که ایران عضو رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به معاهدات متعهد است، تمام فعالیت‌های هسته‌ای با نظارت آژانس صورت می‌گیرد.

بنابراین آژانس را رسما از قصد و نیت، طراحی، زمان اجرا و بهره‌برداری مطلع می‌کنیم.

گزارش‌هایی که آژانس در این ۲ تا ۳ روز منتشر کرده برگرفته از اقدامات رسمی و آشکار سازمان انرژی اتمی است.