مزایده فروش گاز‌های مشعل توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برای درآمدزایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست برگزار شد.


معاون مدیر طرح‌های نفت وگاز مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفت خیز جنوب گفت : برگزاری مزایده فروش گاز‌های مشعل توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گامی در جهت تولید ثروت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، اجتناب از هدر رفت منافع ملی، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی است.
فروش گاز‌های مشعل برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست

حمید ترنجی زاده افزود : مزایده‌های فروش گاز‌های مشعل با هماهنگی و همکاری مدیریت‌های برنامه ریزی تلفیقی، امور فنی، تولید، امور حقوقی و قرارداد‌ها و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و با نظارت معاونت طرح‌های نفت و گاز (مدیریت مهندسی و ساختمان) برگزار گردید، پایش‌های فنی و پیگیری‌های اجرایی در طول دوره اجرای کار توسط معاونت طرح‌های نفت و گاز انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مجموع گاز‌های همراه حدوداً به میزان ۶۱میلیون فوت مکعب در روز فروخته می شود گفت : درخواست فروش (مزایده) گاز‌های همراه ارسالی به مشعل در محدوده شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در میدانهای مسجدسلیمان ، نفت سفید، تمبی و پرسیاه با حدود ۱۹میلیون فوت مکعب در روز، گاز‌های همراه میدان زیلایی، هفت شهیدان و نرگسی با۲۲میلیون فوت مکعب در روز، گاز‌های همراه میدان عنبر و لالی با ۲۰میلیون فوت مکعب در روز و قلعه نار با ۴ میلیون فوت مکعب در روز تقسیم بندی شده است .

معاون مدیر طرح‌های نفت وگاز مدیریت مهندسی و ساختمان مناطق نفتخیز جنوب گفت: اجرای این مزایده‌ها که همگی طی قرارداد‌های ۱۰ساله واگذار می‌شوند، علاوه بر درآمدزایی و جلوگیری از آلودکی محیط زیست، اقدامی مؤثر در تاًمین خوراک صنایع پایین دستی شرکت پتروشیمی و شرکت ملی گاز و همچنین ایجاد اشتغال در منطقه به حساب می‌آید.

مرجع / صداوسیما