دادستان تهران ۶ روز قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده

دادستان تهران ۶ روز قبل از انتخابات فدراسیون فوتبال طی نامه‌ای به وزارت ورزش اعلام کرده برای «تاج» به اتهامات سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، به کارگیری بهاروند در سازمان لیگ بر خلاف قانون منع بکارگیری بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیر مجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت‌های طرف قرارداد و اهمال منتهی به تضییع وجوه عمومی به میزان ۴ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، تضییع اموال و وجوه دولتی، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، گزارش خلاف واقع، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری ویلموتس پرونده قضایی تشکیل شده است.

برای تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع قرار منع تعقیب صادر شد. دیگر اتهامات این فرد در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. همچنین پرونده مربوط به ویلموتس به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد.