سرپرست هیأت کاوش در گورستان لهسواره:


کاوش‌های باستان‌شناسی در گورستان «لهسواره» در منطقه زاگرس جنوبی به کشف آثاری مربوط به اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول پیش از میلاد، منجر شد.

این مطالعات در گورهایی انجام شد که دارای بقایای تدفینی انسان همراه با اشیای فلزی مانند سلاح‌ها و زیورآلات از جنس نقره، مفرغ و آهن بودند. علاوه‌بر این، تعداد زیادی ظروف سفالین در این گورها یافت شده است.

یافته‌ها و اشیای به‌دست آمده از این گورستان، بسیار قابل مقایسه با مواد فرهنگی تمدن ایلام است که در خوزستان، فارس و زاگرس می‌زیسته‌اند.