تاکنون بیش از ۳۵۰ دستگاه مه پاش در گاومیش داری‌های حوزه آبی کرخه نصب شده است.سرپرست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت : در پی خشکسالی و کاهش شدید دبی رودخانه کرخه ، طرح نصب مه پاش در گاومیش داری های شهر‌های حوضه آبی کرخه در دستور کار قرار گرفت .نصب ۳۵۳ دستگاه مه پاش در گاومیش داری های خوزستان
سید رحمت الله پریچهر افزود : در این طرح که به صورت رایگان انجام می‌شود تاکنون ۳۵۳ دستگاه مه پاش نصب و راه اندازی شده است .

وی ادامه داد : این دستگاه‌ها در گاومیش داری های شهرستان‌های حمیدیه ، دشت آزادگان ، هویزه و مناطق تحت پوشش حوضه آبی کرخه در شهرستان اهواز نصب گردیده است .

مرجع / صداوسیما