در موقع صرف غذا نبايد آب نوشيد، زيرا آب، بين طعام و جرم معده جدايى مى‏اندازد و هضم غذا را دچار اختلال میکند. بنابراین بهتر است آب خورده نشود تا آنكه خوراك به وارد قعر معده شود. علامت ورود طعام به قعر معده آن است كه قسمتهاى بالايى شكم سبك مى‏گردد. در طبایع گرم در […]


در موقع صرف غذا نبايد آب نوشيد، زيرا آب، بين طعام و جرم معده جدايى مى‏اندازد و هضم غذا را دچار اختلال میکند.

بنابراین بهتر است آب خورده نشود تا آنكه خوراك به وارد قعر معده شود. علامت ورود طعام به قعر معده آن است كه قسمتهاى بالايى شكم سبك مى‏گردد.

در طبایع گرم در صورت تشنگى بسيار بايد كمى آب خنک مكيد و از آن تجاوز نكرد.

اين مقدار آب مكيده، معده را انبساط و انقباض مى‏بخشد.

آنچه مسلم است اين است كه نوشيدن آب در موقع غذا خوردن، براى معده زيان‏بخش مى‏باشد، زيرا آب خود سريع الهضم است و به آسانى فرو مى‏رود و طعام را قبل از آنكه از راه طبيعى هضم شود، با خود به معده مى‏برد و سبب تعفّن و بند آمدن‏ها و فساد مى‏شود.