مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:


مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در استان بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ واحد خبازی وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار و ۶۱۵ نانوایی به دستگاه‌های کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند.
محمد نژادزاده در خصوص آخرین وضعیت نصب دستگاه‌های کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها اظهار کرد: دستگاه‌های کارتخوان‌ جدید نانوایی‌ها، دستگاه‌های هوشمندی هستند که جهت کنترل میزان فروش نان با نرخ دولتی توسط نانوایی‌ها، طراحی شده‌اند.

وی بیان کرد: برای هر پروانه صنفی، سهمیه آرد در نظر گرفته شده است تا نانوایی‌ها از طریق سامانه یکپارچه خرید آرد، خرید خود را انجام دهند اما به دلیل اینکه تمام نانوایی‌های استان هنوز به این دستگاه‌ها مجهز نشده‌اند، سهمیه‌های آرد هنوز به روش قدیمی تخصیص پیدا می‌کند. در این راستا به زودی سهمیه آرد هر نانوایی براساس میزان تراکنش ماه قبل محاسبه می‌شود.

نژادزاده تصریح کرد: در استان خوزستان بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ واحد خبازی وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار و ۶۱۵ نانوایی به دستگاه‌های کارتخوان هوشمند مجهز شده‌اند و عدم نصب کارتخوان در بعضی نانوایی‌ها به دلیل وجود خطا در اطلاعات صاحبان این نانوایی‌ها در سیستم بانکی شاپرک است