حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه:

بنده بارها گفته‌ام کولبری شغل نیست. کولبری مقدس نیست. شریعت اسلام به بنده و شما که خود را مسلمان می‌دانیم، می‌فرماید: اگر راه حج ناامن بود به حج نروید. حال شما برای چه کسی کولبری می‌کنید؟

به خدا قسم اگر کوله مال خودتان بود، بنده کمتر ناراحت می‌شدم ولی این کوله‌ای که شما حمل می‌کنید، مال سرمایه‌داران کرمانشاه و تهران و مریوان و سنندج و پاوه است. شبی حداقل، ۲۰ تن وسیله به نوسود می‌آید.

اگر بین مرز تا نوسود یکی را ببینند او را می‌زنند اما از نوسود به این‌طرف این‌همه بار قاچاق می‌آید و کسی کاری ندارد. این درد دل را به چه کسی بگوییم؟/پاوه پرس