وحید شعبانی بیان کرد: این گروه از بیماران می‌توانند با ارایه مستندات به جمعیت هلال احمر و معرفی به بانک های عامل تسهیلات را دریافت کنند.وی گفت: بانک های ملی و رسالت بانک‌های عامل پرداخت این وام هستند. شعبانی با اشاره به اینکه این تسهیلات به منظور کمک هزینه درمان و تهیه داروی این بیماران […]وحید شعبانی بیان کرد: این گروه از بیماران می‌توانند با ارایه مستندات به جمعیت هلال احمر و معرفی به بانک های عامل تسهیلات را دریافت کنند.
وی گفت: بانک های ملی و رسالت بانک‌های عامل پرداخت این وام هستند.

شعبانی با اشاره به اینکه این تسهیلات به منظور کمک هزینه درمان و تهیه داروی این بیماران است افزود: بیماران نام برده می توانند با تشکیل پرونده در بانک و ارایهه پرونده پزشکی و فاکتورهای خرید دارو، گواهی تشخیصی از پزشک‌معالج و مدارک هویتی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

وی گفت: مدارک ارایه شده باید مربوط به امسال باشد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله است.