کمیسیون اروپا اخیراً شروع به مبارزه با مواد شیمیایی مضر موجود در جوهر خالکوبی کرده است

از جمله دو رنگدانه آبی و سبز پرمصرف و ادعا می کند که اغلب خلوص پایینی دارند و می توانند حاوی مواد خطرناک باشند.چنین رنگدانه‌هایی معمولاً بی‌اثر هستند، اما قرار گرفتن در معرض باکتری‌ها یا نور فرابنفش می‌تواند باعث تجزیه آنها به ترکیبی مبتنی بر نیتروژن شود که به طور بالقوه می‌تواند باعث سرطان شود.

ذرات مواد استفاده شده در جوهرهای خالکوبی بسیار کوچک هستند، کمتر از ۱۰۰ نانومتر قطر دارند و این واقعیت نگرانی ها را در خصوص نفوذ نانوذرات به داخل سلول‌ها، ورود به هسته و آسیب رساندن به سلول و احتمالاً بروز سرطان را بالا برده است.