چطور بر اضطراب صبح‌گاهی غلبه کنیم؟!

▫️به محض اینکه آلارم زنگ می خوره، بلند شو. هی خاموشش نکن!
▫️صبحانه سالم بخور. نوع غذا برای برای مبارزه با اضطراب، مسئله مهمیه!
▫️مدیتیشن و یوگا انجام بده و یا حتی هیچکدوم! میتونی فقط قدم بزنی
▫️اگر زمان داری، دوش بگیر. باعث میشه آروم بشی!
▫️تا وقتی که توی رختخواب هستی، موبایلت رو چک نکن
▫️سعی کن زودتر از وقت تعیین شده بیدار بشی
▫️گفتن جمله های مثبت رو تمرین کن
▫️یک لیوان آب با یک تکه لیمو در آن بخور