در سفر رئیس جمهوری به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری و وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، او را همراهی می کنند./ایسنا

در سفر رئیس جمهوری به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه، محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری و وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، او را همراهی می کنند./ایسنا