محققان آمریکایی در مطالعه جدیدی نشان داده اند که افراد دارای گروه خونی A در مقایسه با سایر گروه های خونی، بیشتر در معرض خطر سکته قبل از 60 سالگی قرار دارند.

بر اساس یک متاآنالیز جدید که توسط محققان آکادمی مغز و اعصاب آمریکا انجام شد، انواع ژنی مربوط به گروه خونی افراد، ممکن است با خطر سکته زودهنگام مرتبط باشد. متاآنالیز، شامل تمام داده های موجود از مطالعات ژنتیکی بود که شامل سکته مغزی ایسکمیک بزرگسالان جوان بود که به دلیل انسداد جریان خون به مغز، ایجاد می شود.