وزارت بهداشت: براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مناطق جنوبی ایران در کمربند انتشار بیماری‌های ناشی از گزش پشه آئدس قرار دارند.

هرچند که این پشه بومی کشور نیست، اما ایران شرایط آب و هوایی خوبی برای استقرار پشه آئدس دارد.

سه بیماری مهمی که پشه آئدس منتقل می‌کند شامل بیماری دانگ، زیکا و چیکونگونیا است.

بیماری «تب دانگ» با علائم سرماخوردگی و کرونا شروع می‌شود.

دردهای مفصلی مهم‌ترین شاخصه ابتلا به «چیکونگونیا» است که به راحتی با داروی مسکن درمان نمی‌شود.

بیماری دانگ و چیکونگونیا تنها از طریق گزش پشه از فرد مبتلا به سایرین منتقل می‌شوند.

اما بیماری «زیکا» علاوه بر گزش پشه، از طریق روابط جنسی و نیز از طریق مادر به جنین قابلیت انتقال دارد.

بیماری زیکا دارای اهمیت زیادی است زیرا ممکن است باعث به دنیا آمدن نسلی با عقب‌ماندگی ذهنی شود.