۱۶۰ کیلو خیارشور فاسد (۲۰ بشکه ۸ کیلویی)در یکی از مراکز تهیه و فروش مواد غذایی شوش کشف و معدوم شد.

سلیمی نیا کارشناس واحد غذا و داروی شبکه بهداشت ودرمان شوش با اعلام این خبر گفت:بازرسی های مستمر و مکرری از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام و تلاش میشود تا مواد غذایی سالم و بهداشتی در دسترس شهروندان عزیز قرار گیرد.