🔵نماینده مردم شریف شوش و کرخه خبر داد:

*🛑قیمت خرید کلزا افزایش یافت*

💢دکتر کعب عمیر نماینده مردم شریف شوش و کرخه خبر از افزایش قیمت خرید کلزا داد و گفت: در پیگیری و نشست با دکتر قربانی معاون اقتصادی وبرنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و عضوشورای قیمت گذاری، همچنین دکتر راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مطالبه کلزا کاران کشور ، خوزستان و به تبع آن شوش و کرخه را در خصوص افزایش قیمت خرید کلزا اعلام کردیم .*
که روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت کلزا را مصوب و انشالله در روزهای آتی ما به تفاوت این افزایش قیمت به حساب کلزا کاران واریز خواهد شد.
🛑قبلا قیمت خرید کلزا هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده بود.

://.ir