۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری یارانه داده‌اند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
🔹بیش از ۸۰ درصد افراد درخواست بازنگری برای دریافت یارانه داده‌اند.

🔹دو گروه از افراد یارانه دریافت نکردند؛ یک گروه افرادی بودند که قبلاً هم یارانه نمی‌گرفتند. گروه دیگری که یارانه دریافت نکرده‌اند کسانی بودند که قبلاً یارانه می‌گرفتند، اما چون در دهک دهم قرار داشتند این یارانه در اردیبهشت واریز نشده است.

🔹گروه افرادی که قبلاً هم یارانه نمی‌گرفتند؛ شامل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که معتقدیم از این تعداد به ۴ الی ۵ میلیون نفر بعد از ثبت‌نام یارانه تعلق می‌گیرد.
*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
.ir