*🔴آغاز ادامه طرح توسعه حرم دانیال(ع)*

🌹رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شوش گفت:این طرح شامل تخریب وضوخانه زنانه
وسقاخانه ،تخریب نمایشگاه محصولات فرهنگی سابق واحداث ایوان های شمالی وجنوبی ، احداث وضوخانه وسقاخانه جدیدمی باشد.

🟠محمدحسن پورنعمت گفت:این طرح بااعتباری بالغ بر۳۰میلیاردریال وازطریق اداره کل میراث فرهنگی استان تامین واجرا خواهدشد.
وی گفت: طرح توسعه حضرت دانیال (ع) پس از تصویب درشورای فنی میراث فرهنگی استان خوزستان وشورای فنی سازمان اوقاف کشور درسال ۹۴ آغاز شدکه حدود۴۰۰۰ متر شامل مسجدشهیددانش و عباسیه حضرت دردوطبقه احداث وبه بهره برداری رسید وادامه کار درآینده نزدیک اجرا خواهدوشد.
رییس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شوش گفت:جادارد ازهمکاری اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری خوزستان و شهرستان شوش ، اداره کل اوقاف وامورخیریه خوزستان ، نماینده مردم شوش وکرخه درمجلس شورای اسلامی ، امام جمعه و فرماندار شهرستان شوش بجهت پی گیری واهتمام به اجرای طرح توسعه حرم پیامبرخدا ( ع) تقدیروتشکر نماییم.
خبرنگار:مجتبی پناهی