🟢بمناسبت یكم شهریورماه سالروز ميلاد دانشمند بزرگ و طبيب نامدار ايرانی، ابوعلی سينا، منصور پولادی
مدیر عامل بنیاد فرزانگان ” باحضور
دکتر میثم، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوش و حیاتی، رئیس اداره بهزیستی ازپزشکان ، دکتر پورسراج و دکتر شیرانی تقدیر و تشکر بعمل آورد