💢سجادی: بانوان می‌توانند در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند

🔸وزیر ورزش و جوانان: اگر شرایط و توانایی پذیرایی از بانوان در استادیوم‌ها فراهم باشد، آن‌ها می‌توانند در استادیوم‌ها حضور پیدا کنند.

🔹به نظر من حضور بانوان در استادیوم‌ها، تعهدی است که همکاران قبلی ما داده و آن را امضا کردند. خوشبختانه ما با رفتار‌های خود نشان داده‌ایم که اگر شرایط و توانایی پذیرایی از بانوان در استادیوم‌ها فراهم باشد، آن‌ها هم می‌توانند مانند مردان در استادیوم‌های ورزشی حاضر شوند.