🔺جوان بهبهانی بر اثر تب کریمه کنگو فوت کرد

رمضان احدی، رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان:
🔹 یک بیمار ۳۸ ساله بهبهانی بر اثر بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو با وجود اعزام به مرکز استان اما در بیمارستان جان خودش را از دست داد./مهر