💢در هفته دولت انجام شد

🛑آیین بهره برداری از پروژه های گاز رسانی به روستاهای شهرستان شوش
باحضورمحمدکعب عمیر نماینده مردم شوش وکرخه، نکونام رئیس بهره برداری شرکت گاز استان،محمودعیدانی فرماندار شوش،معاونین فرماندارشوش،رئیس دفترنماینده مردم درشوش،جمعی از روسای ادارت شهرستان شوش به روایت تصویر
*🛑مشخصات پروژه 👇*
🔹مقدار شبکه ۷۹۰۰۰متر
🔹تعداد انشعاب:۶۰۰
🔹تعداد خانوار:۸۵۰
🔹مبلغ :۲۹۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰