صدای مردم … شوش
تصویری که مشاهده میکنید جایگاه اختصاصی سوخت در شوش است
اکثر جایگاهها با تمام ظرفیت پمپ خود خدمات نمیدهند و فقط یک یا دو پمپ بیشتر فعال نیستند .چرا مسئولین مربوطه برای رفاه حال مردم رسیدگی و نظارت نمیکنند؟

*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ – کانال۱۴👇
*https://chat.whatsapp.com/BpaNlfacxzn0VWxdccuk6B
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش و ایتا👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh