🛑صدای مردم….شوش

💢خانم بنده دریکی از مراکزبهداشتی ودرمانی بخش خصوصی مشغول به کار میباشدکه متآسفانه کارفرما بیمه آنهاراکمتر از یک ماه وحقوق ماهیانه کمتراز مصوب اداره کاروحتی کمترازنصف به آنها پرداخت میکند
وادارات مربوطه هم می گویند چون بخش خصوصی است کارفرما هرطورکه دوست داشته باشد میتواندبیمه وحقوق کارگر راپرداخت کند وازحیطه اختیارات ماخارج است. لطفا انعکاس داده شودتاشایدادارات مربوطه قانون جدیدی مدنظرقرار دهندتاحق کارگران در این گرانی ضایع نشود.

*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ – کانال۱۴👇
*https://chat.whatsapp.com/BpaNlfacxzn0VWxdccuk6B
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش و ایتا👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh

  • نویسنده : 🛑صدای مردم....شوش