💢صدای کشاورزان بخش فتح المبین شوش
🔹 تصویری از زراعت محصول شوید امسال کشاورزان روستای ترویح که خریداری نداشت ارسال میشود.
🔻لطفا ما را در اقتصاد کشاورزی و بازاریابی کمک کنید
🛑ناصر چنانه
*📢صدای کرخه، صدای مردم و مسئولین👇:*
*📲 صدای کرخه واتساپ – کانال۵۸👇*
https://chat.whatsapp.com/LnaeLolFjjNCKw8MjBDGWo
*📲پیج جدید اینستاگرام صدای کرخه👇*
https://instagram.com/sedaye_karkheh
*📲کانال جدید تلگرام صدای کرخه👇*
https://t.me/joinchat/B7o6GqJlHLkzZjFk
*📲پیام رسان سروش ، ایتا و سایت👇*
http://splus.ir/sedayekarkhehs
https://eitaa.com/sedayekarkheh
http://sedaghatekarkhe.ir